<sub id="bj9rh"></sub>

<sub id="bj9rh"></sub>

<sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

     关于我行黄金账户系统升级维护的公告

     2019-05-10发布

      尊敬的客户:

     因我行系统内部升级维护,2019年5月11日17:00至2019年5月12日9:00我行黄金账户系统将停止一切服务。预计将会影响到客户的开销户、黄金定投计划签约、黄金定存、数据查询等业务操作功能。

     特此公告!

                                                                                                       平安银行股份有限公司

                                                                                                           2019年5月10日

     直播快三