<sub id="bj9rh"></sub>

<sub id="bj9rh"></sub>

<sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

     关于柜台债券业务调整营业时间的公告

     2019-06-04发布

     尊敬的客户:

         根据市场情况,我行柜台债券业务的营业时间自6月10日起调整为:营业日 9:30--16:30。营业时间调整在网点、网银、口袋银行、交易通APP、行E通上同步生效。《平安银行柜台债券业务交易规则》中涉及营业时间的条款也会同时修改,不再另行通知。
         特此公告!
      
                                                                                                                平安银行股份有限公司
                                                                                                                2019年6月3日
     直播快三