<sub id="bj9rh"></sub>

<sub id="bj9rh"></sub>

<sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

   <sub id="bj9rh"></sub>

     关于2019年10月11日《关于平安银行大润发账户与个人信用卡账户合并的公告》的补充说明

     2019-10-31发布

     尊敬的平安银行信用卡客户:

              您好,非常感谢您一直以来对我行信用卡的支持!关于我行2019年10月11日发布的《关于平安银行大润发账户与个人信用卡账户合并的公告》特补充说明如下:
             原公告仅针对9月20日前(不含9月20日)已经持有且正常使用的大润发卡账户和个人信用卡账户的客户。9月20日(含9月20日)以后,已持有大润发卡的客户核发个人信用卡或已持有个人信用卡的客户核发大润发卡都会直接合并至个人信用卡账户,且共享一个额度。
     再次衷心感谢您对我行信用卡的支持!
     如有疑问,请联系我行。
     特此函告。
      
                            
                                                                                               平安银行信用卡中心
                                                                                          二〇一九年十月三十日
     直播快三